وعده!

نویسنده: خانم قربانی علوم سیاسی۹۵ ریس جمهور کشورم زمان تبلیغات ریاست جمهوری سال ٩٢ بود که جنابعالی با یک کلید به مقابل دوربین رسانه ملی آمدید و گفتید”١٠٠ روزه،مشکلات اقتصادی ایران را حل میکنم. ” و بعد از اینکه توانستید در رقابت های دوره ی یازدهم،رٵی معناداری بگیرید و به سمت پرمسئولیت ریاست جمهوری منصوب شوید،آن ١٨ میلیون رٵی معنادار،منتظر یک تحول اقتصادی بودند اما پس از گذشت وعده ی ١٠٠ روزه،دوباره به مقابل دوربین رسانه ملی آمدید و گفتید اقتصاد کشور دارای مشکلات فراوانی است. لذا پس از گذشتبیشتر بخوانید

دولت نقدپذیر” و “سونامی شکایت ها” کدامیک را باور کنیم ؟

🖊نویسنده:  مصطفی عباسی خدایا به تو پناه می برم از بستن دهان منتقدان و رقیبان این سخنان فردی است که در خرداد 92 توانست در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران با پیشی گرفتن از رقبا پیروز انتخابات شود و در جلسه تنفیذ خود در تاریخ 12/5/92 در پیشگاه رهبر معظم انقلاب و ملت ایران در سخنان خود این عبارت را به کار برد. اما بعد از مدت کوتاه با نگاهی به اظهارات ایشان در برابر منتقدان که با افزایش عمر این دولت آن اظهارات هم افزایش یافته است مشاهده میبیشتر بخوانید

زن در جامعه ما؛ مسیر اهداف و چالش ها

نویسنده: خانم علی احمدی/پژوهشگری اجتماعی زن، آزادی واژه هایی آشنا و بسیار تکراری حقیقت این است که اینها صرفا برچسپ شده اند برای کسانی که دنبال دستیابی بی هزینه و راحت به این گوهر ارزشمند هستند، اما کمتر کسی متوجه این داستان است. اگر بخواهییم حضور زنان درجامعه ایران را بررسی کنیم این حضور درقبل و بعد ازمشروطه متفاوت است به علت تاثیر بسزای علمای دینی درقبل از مشروطه این حضور دینی و ملی بوده، زنان پس از انقلاب مشروطه چنددرخواست سیاسی مطرح کردند  اول مجلس تشکل های سیاسی انانبیشتر بخوانید

تکرار مکررات!!!

نویسنده: خانم ناصرپناه کابینه دولت بسته شد #بدون_وزیر_زن !! هشتگ وزیر زن اینروزها در فضای مجازی در بین طرفداران روحانی دست به دست میشد و پیام ها جوری بود انگار که وزیر زن داشتن از فتوحات این دولت است و قبل از این نظام ایران وزیر زن را به چشم خود ندیده !! در حالی که قبل از روی کار آمدن جناب روحانی نظام ایران وزیر و فرماندار زن داشته آنهم در دولتی اصولگرا. اما عجیبتر این که مولاوردی که مدام دغدغه زنان را فقط عدم حضور در عرصه هایبیشتر بخوانید